Friday, January 27, 2006

A Death in the Family

I got a phone call last night...

My cousin died, very unexpectedly and suddenly, Thursday morning. We were never really all that close. She was adopted and not all that stable mentally. I'm kind of at a crossroads here-

I don't feel... anything, really.

Comments:
Профи кредит е намалена ставка
Аз дава кредитите за интересуващите се от финансова помощ. Това е заем между отделни с прости условия и специфични за този факт някои разпоредби са направени за правилното провеждане на процедурата. Моят лихвен процент през времетраенето на заема е 3 % и погасяването се извършва на месечна база, ако всеки път, когато са заинтересовани, свържете се с мен чрез имейл: lucastrid123@gmail.com
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?